Verwerkersovereenkomst klanten/ zzp-ers

Avontuur Flex and Famous B.V. hecht veel waarde aan het beschermen van uw privacy en de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt. Daarom leggen we u in dit privacy statement uit welke gegevens we van u verwerken en waarom we dat doen. We houden ons hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij raden u aan om ons privacy statement/verwerkersovereenkomst zorgvuldig door te lezen.

 

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?
Avontuur Flex and Famous B.V. , gevestigd aan de Blokdijk 3, 1608 HH te Wijdenes, ingeschreven onder handelsregisternummer 55722377. Avontuur Flex and Famous B.V. is de verwerkingsverantwoordelijke voor alle in dit privacy statement genoemde verwerkingen van uw persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?
Informatie over personen die hen (direct of in combinatie met andere gegevens) identificeerbaar maakt, noemen we persoonsgegevens. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: uw (bedrijfs)naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres.

 

Van wie verzamelt Avontuur Flex and Famous B.V. persoonsgegevens?
Avontuur Flex and Famous B.V. verkrijgt en verwerkt persoonsgegevens van personen die diensten afnemen, of derden die contact opnemen met Avontuur Flex and Famous B.V.. Bijvoorbeeld indien u:
• een offerte bij ons aanvraagt;
• een zakelijke relatie heeft met Avontuur Flex and Famous B.V.;
• uw gegevens achterlaat via info@flexandfamous.nlof via facebook.

Contact met Avontuur Flex and Famous B.V. kan plaatsvinden via:

telefoon;

schriftelijke correspondentie;

per e-mail;
 

Welke persoonsgegevens verzamelt Avontuur Flex and Famous B.V.?
Avontuur Flex and Famous B.V. verzamelt in elk geval de volgende persoonsgegevens:

Personalia: uw bedrijfsnaam, adres, woonplaats, (mobiel) telefoonnummer en e-mailadres;
 

Op basis van welke grondslag verwerkt Avontuur Flex and Famous B.V. persoonsgegevens?
Avontuur Flex and Famous B.V. verwerkt persoonsgegevens op basis van de noodzaak daarvan voor de uitvoering van de overeenkomst met haar klanten, bijvoorbeeld gegevens die nodig zijn om uw aanvraag uit te voeren, te factureren en contact te houden over (de voortgang van) deze aanvraag.

 

Voor welke doeleinden verwerkt Avontuur Flex and Famous B.V. persoonsgegevens?
Avontuur Flex and Famous B.V. verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Het geven van uitvoering aan de overeenkomst tussen Avontuur Flex and Famous B.V. en haar klanten: het verwerken van aanvragen personeel, uitvoeren van opdrachten/klussen, informeren over aanvraag en opdrachten, factureren van aanvragen/opdrachten;

Het bijhouden van een klantenbestand voor toekomstige werkzaamheden;

Het informeren over interessante ontwikkelingen, acties en aanbiedingen via verschillende (digitale) communicatiekanalen;

 

Bewaartermijnen
Avontuur Flex and Famous B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om u een goede en zorgvuldige dienstverlening te kunnen bieden en te kunnen voldoen aan uw wensen. Als wij uw gegevens niet meer nodig hebben, worden deze vernietigd.

 

Verstrekking van gegevens aan derden
Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan andere partijen tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van onze dienstverlening/de overeenkomst, of wanneer Avontuur Flex and Famous B.V. hiertoe verplicht is op grond van een wettelijk voorschrift.

Deze partijen verwerken uw persoonsgegevens alleen op de manier zoals Avontuur Flex and Famous B.V. hen voorschrijft. Avontuur Flex and Famous Vormgevers B.V. verkoopt of verstrekt uw persoonlijke gegevens niet aan derden.

 

Cookieverklaring
Avontuur Flex and Famous B.V. maakt geen gebruik van cookies.

 

Beveiliging
Avontuur Flex and Famous B.V. hecht veel waarde aan het beveiligen van persoonsgegevens. Avontuur Flex and Famous B.V. neemt verschillende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen. Avontuur Flex and Famous B.V. neemt onder meer maatregelen zoals het versleutelen van financiële gegevens, wachtwoorden en door gebruik te maken van firewalls en veilige servers.

 

Camerabeveiliging
Avontuur Flex and Famous B.V. is gevestigd in een bedrijfspand van Avontuur Thema Vormgevers. Zij heeft haar bedrijfspanden en parkeerterreinen voorzien van duidelijk zichtbaar geplaatste camera’s met het doel de veiligheid van onze werknemers, klanten en eigendommen te beschermen en ondersteuning te bieden bij calamiteiten. Bij betreding van onze terreinen en panden wordt u ook op de aanwezigheid van camera’s geattendeerd. Avontuur Thema Vormgevers B.V. bewaart camerabeelden maximaal 28 dagen. In geval van een gegronde reden (bijv. politieonderzoek) worden camerabeelden langer bewaard, maar niet langer dan noodzakelijk is.

 

Uw rechten
Als wij uw persoonsgegevens verwerken, dan kunt u een verzoek doen tot inzage van deze gegevens, de gegevens te wijzigen, over te dragen aan een andere partij, te verwijderen of de verwerking hiervan te beperken. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie van Avontuur Flex and Famous B.V. via telefoon, post of e-mail, tenzij deze informatie noodzakelijk is in het kader van onze dienstverlening aan u. Daarnaast bent u gerechtigd uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken.

Dergelijke verzoeken kunt u indienen door contact op te nemen met:

Avontuur Flex and Famous B.V.
t.a.v. Lars Smit
Blokdijk 3
1608 HH Wijdenes

Of u kunt een e-mail richten aan info@flexandfamous.nl

Avontuur Flex and Famous B.V. streeft ernaar om een verzoek binnen 4 weken te verwerken.

Heeft u ondanks onze zorgvuldige maatregelen een klacht met betrekking tot de wijze waarop Avontuur Flex and Famous B.V. met uw persoonsgegevens om gaat? Dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Contact
Wilt u na het lezen van ons privacy statement meer informatie of heeft u nog vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact op met ons via info@flexandfamous.nl.

Wijzigingen privacy statement
Avontuur Flex and Famous B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Wij adviseren u dit statement met regelmaat te lezen. De meest recente versie vindt u altijd opwww.flexandfamous.nl/verwerkersovereenkomst